Tập huấn GV cho dự án STEM của Samsung

EPHATA đã đang tham gia chương trình phát triển cộng đồng của Samsung qua dự án STEM “lưu động” được tổ chức ở các thư viện trung tâm của thành phố HCM và các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh... EPHATA phụ trách việc tập huấn giáo dục STEM/STEAM cho các giáo viên (tiểu học và trung học cơ sở) tham gia chương trình này.